โปรฟิท ไลน์  เราคือตัวแทนขายแอลกอฮอล์ 70% , ขายแอลกอฮอล์ 95% , ขายแอลกอฮอล์Food Grade

ขายแอลกอฮอล์ราคาถูก , ขายเอทิลแอลกอฮอล์ , ขายแอลกอฮอล์ฆ่าเชื้อ , ขายแอลกอฮอล์แปลงสภาพ 

ให้กับโรงงาน/บริษัท ในธุรกิจด้าน อาหาร ปศุสัตว์ เภสัชกรรม เครื่องสำอาง และอุตสาหกรรมต่างๆ

 

โดยคำนึงถึงความสำคัญของผู้บริโภค และ คุณภาพมาตรฐานของสินค้าเป็นหลัก

ทั้งจากการเลือกใช้วัตถุดิบ ที่มีคุณภาพมาตรฐานอาหาร มาใช้ในกระบวนการผลิต

และเลือกใช้สารเคมีที่ได้รับการรับรองจากคณะกรรมการอาหารและยา

 

พร้อมทั้งบริการหลังการขายที่ดี ส่งมอบสินค้าตรงเวลาเพื่อให้ได้รับความพึงพอใจสูงสุด

จนได้รับการรับรอง มาตราฐานสากลตาม ISO 9001:2008 , GMP , HACCP

 

 

            

 

 
image

Alcohol 70% (Food Grade)

สำหรับการฆ่าเชื้อหรือล้างแผล สำหรับใช้ในทางการแพทย์ สำหรับใช้ทำความสะอาดสิ่งของ สำหรับใช้ทำความสะอาดร่างกาย เป็นต้น

Alcohol 95% (Food Grade)

สำหรับกลุ่มอุตสาหกรรมอาหาร สำหรับกลุ่มผู้ผลิตเครื่องสำอาง สำหรับทำแอลกอฮอล์ก้อน สำหรับเป็นตัวทำละลายต่างๆ เป็นต้น

.........................................................................

  สั่งซื้อ และ เปิดบัญชีลูกค้าใหม่


เจลแอลกอฮอล์ - สเปรย์แอลกอฮอล์ ราคาพิเศษ

ได้รับการรับรองจากคณะกรรมการอาหารและยา

 
          

เจลแอลกอฮอล์ล้างมือ ขนาด 500 ml ราคา 145 บาท

เจลแอลกอฮอล์ล้างมือ ขนาด 500 ml ราคา 145 บาท

เจลแอลกอฮอล์ล้างมือ ขนาด 300 ml ราคา 100 บาท

เจลแอลกอฮอล์ล้างมือ ขนาด 60 ml ราคา 65 บาท

สเปรย์แอลกอฮอล์ล้างมือ ขนาด 300 ml ราคา 115 บาท

สเปรย์แอลกอฮอล์ล้างมือ ขนาด 4 กิโลกรัม ราคา 1200 บาท

โปรฟิท ไลน์ ขายแอลกอฮอล์ 70% ขายแอลกอฮอล์ 95% ขายแอลกอฮอล์Food Grade ขายแอลกอฮอล์ราคาถูก ขายเอทานอล ขายเอทิลแอลกอฮอล์ ขายแอลกอฮอล์ฆ่าเชื้อ 70% ขายแอลกอฮอล์ฆ่าเชื้อ 95% ขายEthyl Alcohol ขายแอลกอฮอล์คุณภาพสูง ขายแอลกอฮอล์สำหรับโรงงาน

โปรฟิท ไลน์ ตัวแทนจำหน่ายในการ ขายแอลกอฮอล์ 70% ขายแอลกอฮอล์ 95% ขายแอลกอฮอล์Food Grade ขายแอลกอฮอล์ราคาถูก ขายเอทานอล ขายเอทิลแอลกอฮอล์ ขายแอลกอฮอล์ฆ่าเชื้อ 70% ขายแอลกอฮอล์ฆ่าเชื้อ 95% ขายEthyl Alcohol ขายแอลกอฮอล์คุณภาพสูง ขายแอลกอฮอล์สำหรับโรงงาน

Engine by shopup.com