โปรฟิท ไลน์  เราคือตัวแทนขายแอลกอฮอล์ 70% , ขายแอลกอฮอล์ 95% , ขายแอลกอฮอล์Food Grade

ขายแอลกอฮอล์ราคาถูก , ขายเอทิลแอลกอฮอล์ , ขายแอลกอฮอล์ฆ่าเชื้อ , ขายแอลกอฮอล์แปลงสภาพ 

ให้กับโรงงาน/บริษัท ในธุรกิจด้าน อาหาร ปศุสัตว์ เภสัชกรรม เครื่องสำอาง และอุตสาหกรรมต่างๆ

 

โดยคำนึงถึงความสำคัญของผู้บริโภค และ คุณภาพมาตรฐานของสินค้าเป็นหลัก

ทั้งจากการเลือกใช้วัตถุดิบ ที่มีคุณภาพมาตรฐานอาหาร มาใช้ในกระบวนการผลิต

และเลือกใช้สารเคมีที่ได้รับการรับรองจากคณะกรรมการอาหารและยา

พร้อมทั้งบริการหลังการขายที่ดี ส่งมอบสินค้าตรงเวลาเพื่อให้ได้รับความพึงพอใจสูงสุด

จนได้รับการรับรอง มาตราฐานสากลตาม ISO 9001:2008 , GMP , HACCP

 

          

 

image

Alcohol 70% (Food Grade)

สำหรับการฆ่าเชื้อหรือล้างแผล สำหรับใช้ในทางการแพทย์ สำหรับใช้ทำความสะอาดสิ่งของ สำหรับใช้ทำความสะอาดร่างกาย เป็นต้น

Alcohol 95% (Food Grade)

สำหรับกลุ่มอุตสาหกรรมอาหาร สำหรับกลุ่มผู้ผลิตเครื่องสำอาง สำหรับทำแอลกอฮอล์ก้อน สำหรับเป็นตัวทำละลายต่างๆ เป็นต้นโปรฟิท ไลน์ ขายแอลกอฮอล์ 70% ขายแอลกอฮอล์ 95% ขายแอลกอฮอล์Food Grade ขายแอลกอฮอล์ราคาถูก ขายเอทานอล ขายเอทิลแอลกอฮอล์ ขายแอลกอฮอล์ฆ่าเชื้อ 70% ขายแอลกอฮอล์ฆ่าเชื้อ 95% ขายEthyl Alcohol ขายแอลกอฮอล์คุณภาพสูง ขายแอลกอฮอล์สำหรับโรงงาน

โปรฟิท ไลน์ ตัวแทนจำหน่ายในการ ขายแอลกอฮอล์ 70% ขายแอลกอฮอล์ 95% ขายแอลกอฮอล์Food Grade ขายแอลกอฮอล์ราคาถูก ขายเอทานอล ขายเอทิลแอลกอฮอล์ ขายแอลกอฮอล์ฆ่าเชื้อ 70% ขายแอลกอฮอล์ฆ่าเชื้อ 95% ขายEthyl Alcohol ขายแอลกอฮอล์คุณภาพสูง ขายแอลกอฮอล์สำหรับโรงงาน

Engine by shopup.com